Yeniden Gözden Geçirilmiş Fibromiyalji Etki Anketi (YFEA)- Türkçe Versiyonu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ediz, L., Hiz, O., Toprak, M., Tekeoglu, I., & Ercan, S. (2011). The validity and reliability of the Turkish version of the Revised Fibromyalgia Impact Questionnaire. Clinical Rheumatology, 30(3), 339-346. DOI: 10.1007/s10067-010-1546-8

Sorumlu Yazar: 
Levent Ediz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: