Yeniden Düzenlenen Okul Öncesi Kaygı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Güler, M., Totan, T.(2016). Okul Öncesi Dönem 4-6 Yaş Çocukları için Yeniden Düzenlenen Okul Öncesi Kaygı Ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış yükseklisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Sorumlu Yazar: 
Merve Güler
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: