Düşünce Kontrol Ölçeği – İnsomnia Gözden Geçirilmiş (DKÖ-İGG) Türkçe Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yıldırım, A., Boysan, M., & Aktaş, S. A. (2018). Validation of the Turkish version of the Thought Control Questionnaire-Insomnia Revised (TCQI-R). Yeni Symposium, 56(2), 9-16. doi: 10.5455/NYS.20190111123743

Sorumlu Yazar: 
Abdullah Yıldırım
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: