Yeme Tutum Testi: Anoreksiya Nervoza Belirtileri Indeksi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Savasir, I. ve Erol, N. (1989). Anoreksiya Nevroza Belirtileri İndeksi. Türk Psikoloji Dergisi, 7, 19-25.

Sorumlu Yazar: 
Işık Savaşır
Geçerlik: 

EAT iki grup anorektik hasta ve iki grup kontrol denek hastalara uygulanmıştır. Toplam Eat puanı ve kriter grup üyelikleri arasında anlamlı ve yüksek korelasyon bulunmuştur.

Güvenirlik: 

EAT-40’ın alfa katsayısı anorektik denekler için .79, anorektik ve normal grubun toplam alfa katsayısı .94 olarak saptanmıştır.

Ölçek 40 maddeden oluşmaktadır.
Şişmanlık Kaygısı (4 madde)
Diyet (7 madde)
Sosyal Baskı (3 madde)
Zayıflık ile Aşırı Uğraş (3 madde)

Derecelendirme: