Oxford COVID-19 Aşısı Güven ve Uyum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Küçük, E., Yeşilçiçek Çalık, K. , Erkaya, R. & Kanbay, Y. (2021). Oxford COVID-19 Aşısı Güven ve Uyum Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, 7(3), 197-214.

Sorumlu Yazar: 
Ebru KÜÇÜK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: