Nottingham Günlük Yaşamda Genişletişmiş Aktiviteler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şahin, F., et.al. (2008). Reliability and validity of the Turkish version of the Nottingham Extended Activities of Daily Living Scale. Aging Clinical and Experimental Research, 20 (5), 400-405.

Sorumlu Yazar: 
Füsun Şahin
Geçerlik: 

Geçerliliği belirlemek için MBI kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

İç tutarlılık Cronbach’ın α katsayısı ve her madde her alt bölüm ve toplam puan için değerlendirildi.Cronbach’ın α .70.7 katsayısı kabul edilebilir iç tutarlılık olarak kabul edilmiştir.Test testinin güvenilirliğini belirlemek için ölçeğin son Türkçe versiyonu 60 katılımcı tarafından 2 haftalık aralıklarla tamamlandı.

4 alt boyut 22 madde
Hareket ( 6 m ) : Dışarıda yürür müsünüz ?
Mutfak ( 5 m ) : Yemeğinizi kendiniz mi yersiniz ?
Ev İşleri ( 5 m ) : Kendi alışverişinizi yapar mısınız?
Boş Zaman Aktivitesi ( 6 m ) : Araba kullanır mısınız?

Derecelendirme: 
4’lü Likert (3=katılıyorum – 2=kısmen katılıyorum – 1=katılmıyorum – 0=fikrim yok )
İletişim: