Yaşam Kalitesi Testi Kısa Form-36

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Koçyiğit, H., Aydemir, Ö., Ölmez, N. ve Memiş, A. (1999). Kısa form-36 (KF36)’nın Türkçe versiyonunun güvenirliliği ve geçerliliği. İlaç ve Tedavi Dergisi,12(2), 102-106.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: