Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği- Kısa Form (DDGÖ-16)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yiğit, İ. & Güzey-Yiğit, M. (2017). Psychometric properties of Turkish version of Difficulties in Emotion Regulation Scale-Brief Form (DERS-16). Current Psychology, 1-9. doi: 10.1007/s12144-017-9712-7.

Sorumlu Yazar: 
Melike Güzey Yiğit
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: