Yaş Ayrımcılığı Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Erol, S., Ergun, A., Kadıoglu, H., Gur, K., Albayrak, S., Şişman, F. N., … & Kolac, N. (2016). The Psychometric Features of the Turkish Version of the Ageism Survey and the Frequency of Ageism. International Journal of Gerontology, 10(3), 170-174. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijge.2015.12.002

Sorumlu Yazar: 
Saime Erol
Geçerlik: 

Faktör analizi sonucu,Faktör analizi sonucu KMO değeri 0.85 ve Bartlett testi anlamlı bulunmuştur (p < 0.001). Varyansın %61.29’unu açıklayan beş faktör altında toplanabileceği görülmüştür. Fakat anlamlı bir bütün oluşturulamadığı için tek faktörlü bir yapıda olduğuna karar verilmiştir. Madde toplam korelasyonları 0.85 ile 1.00 arasında değişmektedir. CVI ölçek düzeyi ise 0.98’dir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa testi sonucu 0.86 olarak bulunmuştur. Tüm madde korelasyonları 0.31’e eşit veya büyüktür.

Yaşlı olduğum için ev kiralama talebim geri çevrildi.

Yaşımdan dolayı ilgi çekici olmadığım gerekçesiyle reddedildim.

Bana, bunu yapmak için çok yaşlısın diyen insanlar oldu.

Derecelendirme: 
3’lü likert (0=Asla, 1=Bir kez, 2= iki kez ve daha fazla)
İletişim: