Marmara Sosyal Duygusal Uyum Ölçeği 5 yaş (MASDU- 5 yaş)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Güven, Y. ve Işık, B. (2006. Beş yaş çocukları için Marmara Sosyal Duygusal Uyum Ölçeği’nin (MASDU -5 yaş) güvenirlik ve geçerlik çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 23, 125-142.

Geçerlik: 

Yapı geçerliği ile ilgili olarak yapılan bir diğer analiz ise MASDU’nun bütününün
alt faktörler ile alt faktörlerin ise birbirleri ile ilișkilerinin sınanması olmuștur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin tümünün ve alt boyutlarının iç güvenirlik katsayıları Cronbach Alpha tekniği ile hesaplanmıș ve güvenirlik katsayısı
yüksek olarak bulunmuștur.

Faktör 1. Akranlarla etkileșim (12 madde)
Faktör 2. Sosyal duruma uygun tepki gösterme (9 madde)
Faktör 3. Kișisel doyumu erteleme (2 madde)
Faktör 4: Sosyal yașamın gereklerine uygun davranma (6 madde)
Faktör 5. Sosyal çevreye pozitif yaklașım (3 madde)
Faktör 6. Olumsuz sosyal durumlara uygun tepki verme (3 madde)
Faktör 7. Bağımsız davranabilme (1 madde)

Derecelendirme: 
İletişim: