Yaratıcılığa Teşvik Edici Öğretmen Davranışları İndeksi (YÖDİndeksi)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akar, İ. (2014). Yaratıcılığa Teşvik Edici Öğretmen Davranışları İndeksi ‘nin (YÖDİndeksi) Türkçeye uyarlanması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 304-328.

Sorumlu Yazar: 
İbrahim Akar
Geçerlik: 

Alt ölçekler ile tüm indeks arasında hesaplanmış olan korelasyon katsayılarına bakıldığında korelasyon katsayılarının ,63 ile ,89 arasında değişen anlamlı değerler aldıkları ve korelasyon katsayılarının istatistiksel olarak anlamlı oldukları görülmektedir.

Güvenirlik: 

Alt ölçeklerin güvenirlik katsayılarının ,68 ile ,80 arasında değişen değerler aldıkları görülmektedir. Tüm indeksin güvenirlik katsayısı ise ,95 olarak hesaplanmıştır.

9 alt ölçek ve 45 madde
Bağımsızlık(5): Öğrencilerimi, kendi kendilerine öğrendiklerini bana göstermeleri için cesaretlendiririm
Entegrasyon(5): Sınıfımda, öğrencilerin fikirlerini ve görüşlerini paylaşabilme fırsatları her zaman vardır.
Motivasyon(5m): Bir konudan diğer bir konuya hızlı geçişler yapmak benim için sınıftaki öncelikli işlerden biri değildir
Yargılama(5m): Öğrencilerimin fikirleri hakkında, fikirlerine katılsam da katılmasam da, anlık görüşler belirtmekten
kaçınırım
Esneklik(5m): Öğrencilerimi, sordukları sorular konu/ders ile ilgisiz gibi görünse bile özgürce sorular sormaya cesaretlendiririm
Değerlendirme(5m): Öğrencilerimden, yapmış oldukları çalışmaları benim kontrol edip doğrulamamı beklemek yerine kendi kendilerine kontrol etmelerini beklerim
Sorgulama(5m): Öğrencilerimin önerilerini dikkate alırım ki onları ciddiye aldığımı bilsinler.” ifadesi gösterilebilir
Fırsatlar(5m): Öğrencilerimi, benden öğrenmiş olduklarını farklı durumlarda denemeleri için cesaretlendiririm
Hayal kırıklığı(5m): Öğrencilerimden hayal kırıklığına uğrayanlar duygusal destek almak için bana gelebilirler

Derecelendirme: 
6’lı Likert ( 6=Her zaman – 1= Hiçbir zaman)
İletişim: