Eğitimcilerin Yaratıcılığa Karşı Duyarlılığı Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demirtaş, B. (2018). Sınıf öğretmenlerinin yaratıcılık fenomenine duyarlılığı ile matematiksel düşünme becerileri arasındaki ilişki (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
BERAT DEMİRTAŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Cronbach Alpha katsayısı maddelerin ağırlıklı olarak puanlandırıldığı ya da dereceleme yöntemiyle puanlandığı durumlarda kullanılır (Can, 2014). Cronbach Alpha katsaysının hesaplanması için SPSS 23 programı kullanılmıştır. ve McDonald’ın (ω) omega katsayısı ise faktör yüklerinin birbirine eş olmadığı durumlarda DFA verileri doğrultusunda hesaplanan konjenerik ölçmelerde kullanılan bir katsayıdır (Mcdonald, 1985; Yurdugül, 2006).

Santos’a (1999) göre bir ölçeğin güvenilir olduğunu göstermesi için Cronbach Alpha katsayısının en az .70 olması gerekmektedir. Ayrıca Yurdugül’e (2006) göre ise McDonald’ın (ω) omega katsayısı ve Cronbach Alpha (α) katsayılarının aralıkları (ω=α) birbirine eşittir. Bu nedenle McDonald’ın (ω) omega katsayısı da Cronbach Alpha (α) aralıklarına göre değerlendirilecektir.
Öncelikle testin bütününde alınan puanlara bakarsak (ω=,97; α=,96) olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle testimizin yüksek derecede güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Alt faktörlere bakıldığında ise Iraksak Düşünme ve Davranma (ω=,91; α=,87), Genel Bilgi ve Düşünme Temelli (ω=,89; α=,86), Özel (Alan) Bilgi Temelli ve Özel Beceriler (ω=,76; α=,70), Odaklanma ve Görev Sorumluluğu (ω=,82; α=,75), Güdüler ve Motivasyon (ω=,87; α=,81) ve son olarak Açıklık ve Belirsizlik Hoşgörüsü (ω=,87; α=,84) olduğunu görmekteyiz.

Yapıcı eleştiriler yoluyla öğrencilere yardım ediyor muyum?
Sadece sonuca değil öğrenme sürecine odaklanıyor muyum?

83 madde

Derecelendirme: 
4’lü Likert
İletişim: