Bracken Temel Kavram Ölçeği İfade Edici Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yolyeri, S. ve Sevinç, M. (2011). Bracken Temel Kavram Ölçeği İfade Edici Formunun Türkçeye uyarlanması. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (2), 505-522.

Sorumlu Yazar: 
Sibel Yoleri
Geçerlik: 

Bu çalışmanın kapsam geçerliğinde beş çocuk gelişimi ve eğitimi uzmanı tarafından, test maddelerinin ve yönergelerinin ifade bakımından uygunluğuna, üç-altı yaş gruplarının kavram gelişimlerine uygunluğuna, alt test maddelerinin ait oldukları alana uygunluğuna bakılmıştır. Uzmanların çoğunlukla görüş birliğinde oldukları maddeler değişiklik yapılmadan kabul edilmiştir. Bracken Temel Kavram Ölçeği-ifade Edici Formu‟nun madde analiz işlemlerinde iki tür madde analizi işlemi yapılmıştır. İlk işlemde her bir sorunun toplam puan korelasyonu bulunmuştur. Daha sonra ayırt ediciliğine bakılmıştır.

Güvenirlik: 

Bracken Temel Kavram Gelişimi Ölçeği-İfade Edici Formu”nun güvenirlik çalışmalarında iç tutarlık katsayısının sınanması için Spearman Brown iki yarı test korelasyonu, Kuder Richardson 20 katsayısı ve test tekrar test güvenirliği yapılmıştır. Bracken Temel Kavram Ölçeği-İfade Edici Formu alt testleri için Kuder Richardson 20 katsayısı ,48 ile ,90 arasında ve testin tamamı için KR-20 güvenirliği ,89 olarak hesaplanmıştır.

Derecelendirme: 
3lü dereceledirme