Öz Düzenleyici Öğrenmeyi Teşvik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çelik Ercoşkun N., ve Gündoğdu, K. (2017). Öz Düzenleyici Öğrenmeyi Teşvik Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi,7(13), 131-146.

Sorumlu Yazar: 
Nilay Çelik Ercoşkun
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: