Matematiksel Yaratıcılığı Teşvik Eden Öğretmen Özdeğerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sağlar, B., ve Tortop, H. (2018). Matematiksel Yaratıcılığı Teşvik Etme Öz Yeterlilik Algısı Ölçeği geliştirme çalışması. Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi, 5(1),59-69.

Sorumlu Yazar: 
Bahar Sağlar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: