Yaratıcı Problem Çözme Özellikleri Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Baran-Bulut, D., İpek, A. S. ve Aygün, B. (2018). Yaratıcı Problem Çözme Özellikleri Envanteri’ni Türkçe’ye uyarlama çalışması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (3),1360-1377.

Sorumlu Yazar: 
Demet Baran Bulut
Geçerlik: 

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) yapılmış ve ölçeğin orijinal ölçekteki gibi beş faktörlü bir yapıya sahip olduğu belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Yakınsak düşünme faktörü için .78. Iraksak düşünme faktörü için .79 Motivasyon faktörü için .73. Çevre faktörü için .88 Genel Bilgi Beceri faktörü için .77 olarak bulunmuştur.

Ölçek 40 madde ve beş faktördedir.
Yakınsak düşünme (8m): Aklıma gelen birçok çözüm arasından en iyisini seçerim.
Iraksak düşünme (10m)): Problemi arkadaşlarımdan daha farklı şekilde anlarım.
Çevre (11m): Annem/babam, beni daha çok kitap okumam için cesaretlendirir.
Motivasyon (6m): Bir problemle karşılaştığımda yeni çözümler üretene kadar annem/babam sabırla bekler.
Genel bilgi ve beceri (5m):

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: