Yaratıcı Kişilik Özellikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şahin, F., & Danışman, Ş. (2017). Yaratıcı Kişilik Özellikleri Ölçeği: Güvenilirlik ve geçerlik çalışması. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 747-760.

Sorumlu Yazar: 
Feyzullah Şahin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: