Hipotetik- Yaratıcı Akıl Yürütme Becerileri Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Duran, V. (2014). Öğretmen adaylarının hipotetik-yaratıcı akıl yürütme becerilerinin, bilimsel epistemolojik inançları, öğrenme stilleri ve demografik özellikleri açısından incelenmesi, (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla.

Sorumlu Yazar: 
Volkan Duran
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Derecelendirme: 
İletişim: