Khatena-Torrance Yaratıcı Algılama Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kıray, G. (2013). Khatena-Torrance Yaratıcı Algılama Envanterinin Türkiye koşullarına uyarlanması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Gözem Kıray
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: