Etkili Öğretmen Özellikleri Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Toraman, Ç. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin etkili öğretmen özellikleri ile öğretmenlik mesleğini seçme nedenleri üzerine bir araştırma (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Çetin Toraman
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: 
PDF: