Yaratıcı Hayal Gücü Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gündoğan, A. (2011). Yaratıcı Hayal Gücü Testinin Türk çocuklarına uyarlanması ve dramanın farklı yaş gruplarındaki çocukların (10-13) yaratıcı hayal güçleri üzerindeki etkisi (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Aysun Gündoğan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: