Torrance Yaratıcı Düşünce Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Aslan A. E. (2001). Torrance Yaratıcı Düşünce Testi Türkçe versiyonu. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 14, 19-40.

Sorumlu Yazar: 
Esra Aslan
Geçerlik: 

Geçerlik çalışmaları kapsamında ise kriter geçerliği başlığı altında Sıfat Listesi, Wechsler Yetişkinler formu (WAIS), Wonderlic Personel Testi (Genel Yetenek Testi) ile karşılaştırmaları yapılmış ve yaratıcılık gerektiren ve gerektirmeyen reyonlarda çalışan satış elemanlarından toplanan yaratıcılık puanları arasında karşılaştırmalara gidilmiştir
(Savran,1993; Wechsler,1995;Savran ve diğ.1996; Öner,1994). İlaveten yapı geçerliğini test etmek amacıyla da madde dahil (item total), madde hariç (item remainder) ve madde ayırdediciliği teknikleriyle veri toplanmıştır (Thorndike,19:54).

Güvenirlik: 

Güvenirlik çalışmaları için iç tutarlılık metodu uygulanmıştır. Analizlerde Guttmann, Cronbach Alfa ve Spearman Brown teknikleri ile korelasyon katsayıları elde edilmiştir.

Derecelendirme: 
İletişim: