Öz Bakım Gücü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Nahcivan, N. O. (2004). A Turkish language equivalence of the Exercise of Self-Care Agency Scale. Western Journal of Nursing Research, 26(7), 813-824. DOI: 10.1177/0193945904267599

Sorumlu Yazar: 
Nurşen Ö. Nahcivan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: