Yaratıcı Düşünme Testi- Resim Üretme

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özalp,Yılmaz,E. (2015). Yaratıcı Düşünme Testi-Resim Üretme Türkçe versiyonu. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Ebru Yılmaz Özalp
Geçerlik: 

Farklı düşünme testleri arasında pozitif zayıf ilişki bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Yapılan paralel test güvenirliği çalışmalarında korelasyon katsayısı .70 bulunmuştur.

Derecelendirme: