Yabancı Dile Yönelik Kalıplaşmış Düşünce Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ünal, M. (2015). Yabancı Dile Yönelik Kalıplaşmış Düşünce ÖlçeğiInternational Journal Of Eurasia Social Sciences, 6(19), 218-233.

Sorumlu Yazar: 
Menderes Ünal
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ise uyum iyiliği kriterleri X2 /sd: 1.65, RMSEA: 0.046, SRMR: 0.078, CFI:0.92, IFI:0.92, GFI:0.83, AGFI:0.81 olarak bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0,876, KMO katsayısı 0.810, Barlett Testi değeri(861) = 3478,491’dir ve p< 0.01 düzeyde anlamlıdır

Aşırı Genelleme : “Yabancı dil sınavlarında karşılaştığım sorular asla çalıştığım yerden gelmez.”
Değiştirme Gayreti : “Çevremdekileri yabancı dil öğrenmeye yönlendiririm.”
Keşkecilik : “Yabancı dil öğrenmek için keşke daha çok zaman ayırsaydım.”
Kutuplaştırma : “Yabancı dil bilmek bir ayrıcalıktır.”
Toptancılık : “Okuduğunu anlamadaki yeterlik düzeyim yabancı dil bilgimi gösterir”
Mutlakacılık : “Yabancı dil öğrenebilmek için muhakkak özel ders almalıyım.”
Kişiselleştirme : “Unutkan olduğum için yabancı dil kelime dağarcığım gelişmez. “
Aşırı Fedakarlık : “Yabancı dili ailem istediği için öğrenirim.”

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum-5 tamamen katılıyorum)
İletişim: