Düşünce ve Dil Bozukluğu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Mutlu, E. (2018). Düşünce ve Dil Bozukluğu Ölçeğinin Türkçe uyarlaması ve şizofrenide düşünce bozukluğunun hastalık şiddeti, bilişsel işlevler, genel ve sosyal işlevsellik ve yaşam kalitesi ile ilişkisi [Yayınlanmamış uzmanlık tezi]. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Emre Mutlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: