Fen Bilimleri Derslerine Yönelik Kalıplaşmış Düşünce Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Irmak, B. & Demirci Güler, M. P. (2021). Study of Developing Stereotyped Thoughts Scale Toward Science Courses. International Journal of Modern Education Studies, 5(2), 445-467. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijonmes/issue/67823/1052330

Sorumlu Yazar: 
Bayram IRMAK
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5 likert
İletişim: