Büyüsel Düşünce Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Atbaşoğlu, E. C., Kalaycıoğlu, C., ve Nalçacı, E. (2003). Büyüsel Düşünce Ölçeğinin Türkçe formunun üniversite öğrencilerindeki geçerlik ve güvenilirliği. Türk Psikiyatri Dergisi, 14(1), 31-41.

Sorumlu Yazar: 
E. Cem Atbaşoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Tek boyutlu ve 30 madde: Baz› insanlar beni düşündüklerinde o insanların farkına varabiliyorum.

Derecelendirme: 
Doğru-Yanlış