Düşünce ve Dil Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ulaş, H., Alptekin, K., Özbay, D., Akdede, B. B., Çakır, E., Tümüklü, M., … & Akvardar, Y. (2007). Düşünce ve Dil Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Klinik Psikiyatri Dergisi, 10(2), 77-85.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: