Yabancı Dilde Kelime Öğrenme Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kocaman, O. ve Cumaoğlu, G. K. (2014). Yabancı Dilde Kelime Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin geliştirilmesi. Eğitim ve Bilim, 39(176), 293-303.

Sorumlu Yazar: 
Orhan Kocaman
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

32 madde 6 altı boyut
(3 m): İngilizce bir kelimeyi hatırlamak için, o kelimenin resmini zihnimde canlandırırım.
(6 m): İngilizce kelime öğrenirken, çeşitli İngilizce kelime testleri çözerim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: