Kelime Tanıma Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Avşar Tuncay, A., ve Dedeoğlu, H. (2020). Kelime Tanıma Envanteri tasarımı ve geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 198-218. https://doi.org/10.17860/mersinefd.570625

Sorumlu Yazar: 
Ayşegül AVŞAR TUNCAY
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: