Akademisyenlerin Yabancı Dilde Sözlü iletişim Kurabilme Özyeterlik inancı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özer, Ö., Çakır, Ö., & Uzun, N. B. (2019). Akademisyenlerin Yabancı Dilde Sözlü İletişim Kurabilme Özyeterlik İnancı Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Yükseköğretim Dergisi, 9(1), 40–48. doi:10.2399/yod.18.024

Sorumlu Yazar: 
Ömer Özer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: