Kelime Öğretim Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Memiş, M. R. (2019). Kelime öğretim stratejileri ölçeği: Geliştirme, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Turkish Studies, 14(4), 2579-2593.

Sorumlu Yazar: 
Muhammet Raşit MEMİŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: