Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Okuma Motivasyonu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dündar, S. A. ve Çocuk, H. E. (2019). Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Okuma Motivasyonu Ölçeğinin geliştirilmesi: Güvenirlik ve geçerlik çalışması. International Journal of Languages’ Education and Teaching. 7(4), 401-411.

Sorumlu Yazar: 
Semih Alper Dündar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: