Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Genç Köylü, S. ve Işık, A. D. (2020). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik
Çalışması. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 5(2), 167-181. DOI: 10.29250/sead.754276.

Sorumlu Yazar: 
Sevgi GENÇ KÖYLÜ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: