Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sevim, O. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenmeye yönelik motivasyon: Bir ölçek geliştirme çalışması. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, (65), 567-586.

Sorumlu Yazar: 
Oğuzhan SEVİM
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: