Yabancı Dil Öğrenme Zorlukları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bayır, M., ve Yeşi̇l, R. (2019). Yabancı Dil Öğrenme Zorlukları Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(2), 1573-1590. doi: 10.33206/mjss.530574

Sorumlu Yazar: 
Murat BAYIR
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: