Yabancı Dil Öğrenme Uygulamaları Ölçeği (YDÖUÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yeşil, R. (2018). Yabancı dil olarak Türkçe’yi öğrenme uygulamaları ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies Educational Science, 13(19), 1969-1987. doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.13892

Sorumlu Yazar: 
Rüştü Yeşil
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: