Palyatif Bakım Zorlukları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akdeniz-Kudubes, A., Bektaş, M., Ayar, D., Bektaş, İ., Selekoglu-Ok, Y., Sal-Altan, S., … Aricioglu, A. (2019). Palliative care difficulties and psychometric properties of the Turkish version of the self-esteem based palliative care practice scale. International Journal of Caring Sciences, 12(1), 162-175.

Sorumlu Yazar: 
Aslı Akdeniz Kudubeş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: