Kariyer Karar Verme Zorlukları Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Bacanlı, F. (2016). Career decision-making difficulties of Turkish adolescents. International Journal for Educational and Vocational Guidance , 16, 233-250. doi: 10.1007/s10775-015-9304-8

Sorumlu Yazar: 
Feride Bacanlı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: