Dereceli Puanlama Anahtarlarına İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kutlu, Ö., Yıldırım, Ö. ve Bilican, S. (2009, Aralık). Öğretmenler İçin Dereceli Puanlama Anahtarlarına İlişkin Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 76-88.

Sorumlu Yazar: 
Ömer Kutlu
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliğine ilişkin kanıt elde edebilmek için döndürülmüş temel bileşenler analizi kullanılmıştır. Bu analiz sonucunda 39 maddeden oluşan ölçeğin tek faktörlü bir yapıya sahip olduğu bulunmuştur. Madde geçerliğine kanıt olarak madde test korelasyonları hesaplanmıştır. Madde test korelasyonları 0.32 ile 0.74 arasında değer almıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğine kanıt sağlamak amacıyla Cronbach Alfa güvenirliği hesaplanmış ve 0.95 olarak bulunmuştur.

39 madde ve tek boyut

Derecelendirme: 
5’li derecelendirme (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: