Blok Flüt İcra Performansı Dereceli Puanlama Anahtarı

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gülle, A., Uzun, N. B. & Akay, C. (2018). Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Blok Flüt İcra Performansı Dereceli Puanlama Anahtarının Güvenirliğinin Genellenebilirlik Kuramı İle İncelenmesi. İlköğretim Online Dergisi, 17(3), 1463- 1475. doi:10.17051/ilkonline.2018.466366

Sorumlu Yazar: 
Alican GÜLLE
Geçerlik: 

G (0.89) ve Phi (0.79) katsayılarına bakıldığında elde edilen sonuç ölçme aracında yer alan
ölçütlerin, becerilerin ve görevlerin güvenilir ve geçerli olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

G (0.89) ve Phi (0.79) katsayılarına bakıldığında elde edilen sonuç ölçme aracında yer alan
ölçütlerin, becerilerin ve görevlerin güvenilir ve geçerli olduğunu göstermektedir.

Derecelendirme: 
4′ lü derecelendirme
İletişim: