Wexner Dışkı Kaçırma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Cam, C., Selçuk, S., Aşoğlu, M.R., Tuğ, N., Akdemir, Y., Ay, P. ve Karateke, A. (2011). Validation of the Wexner scale in women with fecal incontinence in a Turkish population. International Urogynecology Journal, 22, 1375-1379. DOI 10.1007/s00192-011-1464-6.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Reşit Aşoğlu
Geçerlik: 

Değerlendirmede Spearman korelasyon testi kullanıldı.

Güvenirlik: 

Son versiyonun test-tekrar test güvenilirliğini ölçmek için bir ‘2 haftalık test-tekrar test analizi’ kullanılmıştır. Otuz bir kadından anketi ilk ziyaretlerinde doldurmaları ve prosedürü 2 hafta sonra aynı klinikte tekrarlamaları istendi. Tamamlanan iki anketin cevapları daha sonra analiz edildi ve bu da önemli korelasyon gösterdi

3 alt boyut 5 madde
Gaz sıvı ve katı ( 3 m ) :
Ped Aşınması ( 1 m ) :
Değişiklik (1 m ) :

Derecelendirme: 
5’li Likert ( 1= Hiçbir zaman – 5= Her zaman)
İletişim: