Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Gökler, M. E., Aydın, R., Ünal, E. ve Metintaş, S. (2016). Sosyal Ortamlarda Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeğinin Türkçe sürümünün geçerlilik ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 17(Ek1), 53-59.

Sorumlu Yazar: 
Egemen Ünal
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Tek boyut ve 10 Madde: Başkalarının benimkilerden daha doyurucu deneyimler yaşadığından korkarım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç doğru değildir – 5= aşırı şekilde doğrudur)
İletişim: