Fekal İnkontinanslı Kadınlar için Wexner Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Cam,C.,Selcuk,S.,Asoglu,R,M.,Tug,N.,Akdemir,Y.,Ay,P.,& Karateke,A.(2011).Validation of the Wexner Scale in Women with Fecal Incontinence in a Turkish population.Int Urogynecol J 22(11),1375–1379.DOI 10.1007/s00192-011-1464-6.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Reşit Asoglu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: