İşyerinde Gelişmeleri Kaçırma Korkusu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özdemir, S. (2021). İşyerinde Gelişmeleri Kaçırma Korkusu: Ölçek uyarlama çalışması. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 49-62. https://doi.org/10.18506/anemon.761641

Sorumlu Yazar: 
Seyhan Özdemir
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: