“Webquest” Kullanımına İlişkin Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Öksüz, C. ve Uça, S. (2010). “Webquest” Kullanımına İlişkin Algı Ölçeğinin geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43(1), 131-149.

Sorumlu Yazar: 
Cumali Öksüz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: