Bisiklet Kullanımına İlişkin Motivasyon Kaynakları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kaynak, S., & Özünlü, M. B. (2019). Bisiklet Kullanımına İlişkin Motivasyon Kaynakları Ölçeğinin geliştirilmesi. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(4), 120-133. http://dx.doi.org/10.33689/spormetre.560168

Sorumlu Yazar: 
Semih Kaynak
Geçerlik: 

Güvenirlik: 

Toplam 21 Madde
3 Boyut
Her boyutta 7 madde

Derecelendirme: 
5li likert
İletişim: