Western Ontario Omuz İnsabilitesi İndeksi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Basar, S., Gunaydin, G., Kanik, Z. H., Sozlu, U., Alkan, Z. B., Pala, O. O., … & Kanatli, U. (2017). Western Ontario Shoulder Instability Index: cross-cultural adaptation and validation of the Turkish version. Rheumatology international, 37(9), 1559-1565.

Sorumlu Yazar: 
Selda Basar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: