Virjinya Üniversitesi Ebeveyn Düşük Kan Şekeri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şen-Celasin, N., Çövener-Özçelik, Ç., & Şahin, Ş. (2018). Psychometric properties of Parent Low Blood Sugar Survey. Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, 10(2), 162-167.

Sorumlu Yazar: 
Çağrı Çövener Özçelik
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Davranış Alt Boyutu (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. maddeler)
Endişe Alt Boyutu (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. maddeler)

Derecelendirme: 
5’li likert tipine (0=Asla, 1=Nadiren, 2=Bazen, 3=Sık Sık, 4=Hemen Hemen Daima)
İletişim: